Požadavky na konstrukci

Exteriér


Interiér


Okrajové podmínky výpočtu


Posouzení konstrukce

Neplatná vstupní data. Konstrukce je prázdná (Nejsou definovány žádné vrstvy).

Okrajové podmínky výpočtu


Posouzení konstrukce

Vážená laboratorní neprůzvučnost konstrukce bez zateplení Rw: {0} dB

Vážená laboratorní neprůzvučnost konstrukce se zateplením Rw: 0 dB

Vážená stavební neprůzvučnost konstrukce se zateplením R'w = {0} dB

Požadavek na zvukovou izolaci R'w,req = 42 dB

Konstrukce nevyhovuje požadavkům dle ČSN 73 0532