Požadavky na konstrukci

Exteriér


Interiér


Výpočet prostupnosti tepla konstrukcí je možné provádět jen na konstrukci typu zeď. (ETICS, Sanace)
Akustické výpočty lze provádět jen pro systémy ETICS s dalšími vrstvamí (nosná konstrukce).