Požadavky na konstrukci

Exteriér


Interiér


Okrajové podmínky výpočtu


Posouzení konstrukce

Neplatná vstupní data. Konstrukce je prázdná (Nejsou definovány žádné vrstvy).

Akustické výpočty lze provádět jen pro systémy ETICS s dalšími vrstvamí (nosná konstrukce).